تعرفه دستمزد کار‌شناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کار‌شناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کار‌شناسان رسمی دادگستری، مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود:
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ دستمزد کار‌شناسان پس از گزارش و اظهارنظر کار‌شناسی در حدود صلاحیت آن‌ها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء